تنها – ۱۹۹۹

You Are Not Alone

تو تنها نیستی

اقیانوس چقدر عمیق است
عشق تو چقدر عمیق است
من عشق را در چشمانم دارم
ولی تو چگونه آن را احساس می کنی
وقتی که نمی توانی از آن سیر شوی
نیمه ی راه بهشتت است
اوه،عشق من عشق تو است
برای همیشه و دوباره

تو تنها نیستی – به خاطر تو آنجا خواهم بود
تو تنها نیستی – هر کاری خواهم کرد

تو تنها نیستی – تو برای من فقط یکی هستی
تو تنها نیستی – این یک تراژدی نیست
تو تنها نیستی – تو برای من یکی هستی
تو تنها نیستی – هیچ چیز رایگان رخ نمی دهد

سکوت را می شکنی
قلبم را می شکنی
تو همانند گل رزی در میان برف هستی
در خواب صحبت می کنم
از هم گسیخته نمی شوم
عزیزم هرگز نخواهم رفت
اوه ، عشق من عشق تو است
برای همیشه و دوباره

تو تنها نیستی – به خاطر تو آنجا خواهم بود
تو تنها نیستی – هر کاری خواهم کرد

تو تنها نیستی – تو برای من فقط یکی هستی
تو تنها نیستی – این یک تراژدی نیست
تو تنها نیستی – تو برای من یکی هستی
تو تنها نیستی – هیچ چیز رایگان رخ نمی دهد

تو تنها نیستی – به خاطر تو آنجا خواهم بود
تو تنها نیستی – هر کاری خواهم کرد

تو تنها نیستی – تو برای من فقط یکی هستی
تو تنها نیستی – این یک تراژدی نیست
تو تنها نیستی – تو برای من یکی هستی
تو تنها نیستی – هیچ چیز رایگان رخ نمی دهد

Sexy, Sexy Lover

معنییییی

I Can't Give You More

نمی توانم چیز بیشتری به تو بدهم

نمی توانم چیز بیشتری به تو ببخشم
نه نمی توانم چیز بیشتری به تو بدهم
زیرا هرگز نخواهم فهمید
به دنبال چه می گردم

اری . میدانم که بالاخره از عشقت خواهم مرد
مگر نمی توانی احساسات قلبی مرا ببینی
گرچه اشک از چشمانم فرو نمی ریزد . ولی تنها هستم
و عشق من چون یک اقیانوس پهناور و عمیق است
لطفا پیش من بازگرد
زیرا نمی خواهم بخاطر هیچ چیز تلف شوم
مگر تو نمی توانی ببینی
من نمی خواهم بخاطر هیچ و پوچ بمیرم

بیش از این نمی توانم چیزی به تو ببخشم
نه نمی توانم …
زیرا هرگز نخواهم فهمید
به دنبال چه می گردم
نمی توانم چیز بیشتری به تو بدهم
نه نمی توانم…
زیرا کس دیگری وجود ندارد
و این عشق نمی تواند نادیده گرفته شود..

اری عشق تنها کلمه ی فراموش شده است
و راههای بسیار برای رسیدن به بهشت وجود دارد
قلب تو سرسخت و رام نشدنی است و قلب مرا ازرده است
اه عزیزم نگذار چنین اتفاقی بیافتد
لطفا پیش من بازگرد
زیرا من بخاطر هیچ و پوچ نخواهم مرد
اری . تو کور نیستی که نتوانی ببینی
من بخاطر هیچ و پوچ نخواهم مرد..

Just Close Your Eyes

فقط چشمانت را ببند

آیا تا به حال به تو گفته بودم ؟
که هرشب دلم برایت تنگی شود
و من نمی توانم دختر خواب هایم را پیدا کنم
اگر امشب نتوانم تو را نگه دارم
آیا آن زمان که مرا ترک می کردی به تو گفتم ؟
که اینجا هیچ خورشیدی در آسمان طلوع نمی کند
و من بارها گریه کردم ، بانو
اوه ، همانند یک اسباب بازی شکسته
اوه ، نمی توانم این درد را تحمل کنم ، بانو
می توانم ببینم ، این تمام شده است
و تو اکنون این را به من می گویی ، بانو
یه فرصت دوباره برای تو و من هست

فقط چشمانت را ببند – و با من بمان
ایجا مکانی است – جایی که می خواهم با تو باشم
فقط چشمانت را بببند – و مرا در قلبت قرار بده
عزیز زیبا تو را دوست خواهم داشت – اگر تو یک شروع را امتحان کنی

آیا تا بحال به تو گفته بودم ؟
که شب آخر تو را تصور می کردم
هیچ کاری نمی توانم بکنم
زیرا می خواهم امشب تو را نگه دارم
آیا به تو گفتم در حال مرگ بودم ؟
وقتی که راحت را از من جدا کردی
بهشت شیرینم را دور کردی
و من سرنوشتم را گم کردم
اوه ، نمی توان این درد را تحمل کنم بانو
می توانم ببینم ، این تمام شده است
و تو اکنون این را به من می گویی ، بانو
فرصت دومی برای من هست

فقط چشمانت را ببند – و با من بمان
ایجا مکانی است – جایی که می خواهم با تو باشم
فقط چشمانت را بببند – و مرا در قلبت قرار بده
عزیز زیبا تو را دوست خواهم داشت – اگر تو یک شروع را امتحان کنی

فقط چشمانت را ببند – و با من بمان
ایجا مکانی است – جایی که می خواهم با تو باشم

فقط چشمانت را بببند – و مرا در قلبت قرار بده
فقط چشمانت را ببند ، دوستت دارم

Don't Let Me Go

مگذار بروم

ای عشق کوچک من مگذار بروم
اه ای محبوب کوچک من
نگذار او چیزی بفهمد…

در جاده ای خلوت
هوای قلبم بارانی است
شماره ات چیست ای عشق من
مگر من می توانم بی تو شروع کنم؟
من چون یک ابر تنهایم
و ان هنگام که عشقت چون باران
از من جدا می شود…
تو باعث درخشان شدن خورشید می شوی
و می دانم ان هنگام که در این حوالی هستی
و هرچه که باشد به تو قول می دهم
که تو همیشه عاشق عشق من باشی…

عشق کوچکم مگذار بروم
اه ای محبوب کوچک من
مگذار بروم…
زیرا بسیار دوستت دارم

ان هنگام که خورشید غروب می کند
دنیا در دستان توست
و من بی تو . برفراز
ابرهای نقره ای تا انتهای
رنگین کمان پرواز خواهیم کرد
وتنها سایه ی من میداند
که عشق من در کنار من است
فقط در هنگام با تو بودن
می توان به دور ماه پرواز کرد
و مطمئنم هرچه پیش اید
باز تو برای همیشه عاشق عشق من می مانی.

I'm So Much In Love

خیلی عاشقم

اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم
اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم

اوه ، می توانی صدای اشک هایم را بشنوی
ما هم رویاهایی داریم و هم ترس هایی
اوه ، راهی برای گفتن خدا حافظ نیست
به من یک فرصت دوباره برای تلاشی دوباره بده
بگذار دوباره در آغوشت باشم
زیرا عشق من پایانی ندارد
بگذار دوباره در آغوشت باشم
بگذار دست در دست هم قدم بزنیم

اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم
اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم

اوه چرا ، اوه چرا – چرا عشق تو ماندگار نیست
تو شب را به روز تغییر می دهی
وقتی که شب از آسمان به پایین می افتد
این بهتر است عزیزم که تو را در کنارم داشته باشم
بگذار دوباره در آغوشت باشم
زیرا عشق من پایانی ندارد
بگذار دوباره در آغوشت باشم
بگذار دست در دست هم قدم بزنیم

اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم
اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم

دائم در فکر تو – بانو ، می دانی که این حقیقی است – اوه ، دلم برایت تنگ می شود

اوه، هر زمان و هرکجا
اوه ، سوگند می خورم که چهره تو را می بینم
عشق تو را فقط در چشمانت دارم
راهی به بهشتم نشان بده
بگذار دوباره در آغوشت باشم
زیرا عشق من پایانی ندارد
بگذار دوباره در آغوشت باشم
بگذار دست در دست هم قدم بزنیم

اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم
اوه ، خیلی عاشقم – بی تو نمی توانم زندگی کنم
خیلی عاشقم – دائم به فکر تو هستم

Rouge Et Noir

قرمز و سیاه

یک روز در کنار یکدیگر ایم

ولی امشب برای همیشه از دست ما رفته است
و ان هنگام که شب فرا میرسد
قلب تو فریاد میزند
و من میدانم و سوگندی می خورم
که همیشه انجا خواهم بود
مگر نمیبینی عزیزم
که فقط من و تو هستیم…

قرمز و سیاه . قرمز و سیاه
پس بانوی قلب من باش
قرمز و سیاه . قرمز و سیاه
من هرگز قلبم را باکسی قسمت نخواهم کرد

قرمز و سیاه
تو قلب مرا خواهی شکست
اه که این عشق عجیبی است
قرمز و سیاه. در خود نشکن
و بانوی قلب من باش…

می دانم که تو تنها هستی
و قسم میخورم که تنها عشق من هستی
تو می گویی ان روز در ماه سپتامبر
را به یاد می اوری
ان روز که عشقم را به تو بخشیدم
من در رویای بودن تو
در اینجا در کنارم هستی
مگر نمی بینی عزیزم…

All I Have

همه آنچه که دارم

یا اکنون یا هیچوقت
هیچ راه گریزی هم نیست
من برای همیشه در کنارت می مانم
عزیزم چه می توانم بگویم؟
من چون دیوانه ها دلتنگ تو می شوم
بگو دیشب کجا بودی؟
هیچ کس نمی داند عزیزم
پس لطفا در کنارم بمان

همه۸ انچه که دارم
همه نیاز من امشب
و همه انچه که می خواهم تو هستی
و همه انچه که میبینم
و احساس می کنم
تنها در کنار تو بودن است
همه دلتنگیهایم
و هعمه رویاهایم و همه انچه که می خواهم
عشق شیرین توست
و همه انچه که می گویم
این است که نمی توانم
از عشقت سیراب شوم…

عشقم روز به روز بیشتر وبیشتر می شود
عشقم اینجا امده تا بماند
و من دیگه نمی توانم منتظر بمانم
پس روز مرا شادی ببخش
اری من امشب بدون تو
تنهای تنها هستم
بدان که تو تنها عششق منی
و قلب من دروغ نمی گوید…

Can't Get Enough

نمی تواند کافی باشد

اوه ، جولیت تمام شب را گریه می کند
او نمی داند ، چه چیز اشتباه است و چه چیز درست
می خواهد وسایلش را جمع کند و از خانه اش برود
او قلبی شکسته دارد و تنهاست
اوه ، جولیت گریه می کند ،او تمام شب را گریه می کند
اوه ، می دانم که عشقمان واقعی است

عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
امشب ، خسته ازعشق شیرینت
عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
عزیزم ، امشب مرا پیش خودت نگه دار

عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
امشب ، خسته ازعشق شیرینت
چگونه می توانیم در اشتباه باشیم
عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
عزیزم ، امشب مرا پیش خودت نگه دار
قلبم به کجا تعلق دارد

برای جولیت این فقط پایان زمان است
او نمی داند آن عشق پیدا کردنش سخت است
ولی اگر کاری بتوانم بکنم
اوه ، جولیت این کار را فقط برای تو می کنم
اوه ، جولیت گریه می کند ، او تمام شب را گریه می کند
اوه ، می دانم که عشقمان حقیقی است

عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
امشب ، خسته ازعشق شیرینت
عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
عزیزم ، امشب مرا پیش خودت نگه دار

عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
چگونه می توانیم در اشتباه باشیم
عزیزم فقط نمی توانم از عشق شیرینت خسته شوم
خسته ازعشق شیرینت ، بانوی من
قلبم به کجا تعلق دارد

Love Is Like A Rainbow

عشق چون یک رنگین کمان است

هنگامی که به چشمانت نگاه می کنم
تکه ای از بهشت را میبینم
هرگز پیش از این چنین
احساسی در زندگی ام نداشته ام
عشق با رنگهای گوناگون می درخشد
اری عشق برای ما می درخشد
وباور کن که عشق من
واقعی است…

عشق چون یک رنگین کمان است
عشق تورا بالا می برد
و به پایین می اورد
ان نور در پشت سایه ها
به تو خواهند گفت
که من هرگر ترکت نخواهم کرد
اگر رنگین کمانی در اسمان می بینی
به تو قول خواهم داد
که دیگر هرگز اشکی نخئاهی ریخت
چون این اشکها اسمانی است

و هر ساعت و هر دقیقه
تو را لمس خواهم کرد
همیشه در طول زندگیم در
جست و جوی کسی چون تو بوده ام
من تو را با نور خورشید می پوشانم
دست تو را در دستم می فشارم
حتی اگر قطرات باران
اسمان را تیره کنند

اگر رنگین کمانی
در اسمان می بینی
به تو قول می دهم
که هرگر اشکی نخواهی ریخت
که اشکهایت اشکهایی اسمانی اند
ما می دانیم که رنگین کمان می اید و می رود
ولی عشق ما هرگز از بین نمی رود…

How You Mend A Broken Heart

معنیییی

It Hurts So Good

عاشق بودن بسیار زجر آور است

من یک به یک به ستارگان را تماشا کرده ام
چرا تو مرا اینچنین تنها میگذاری؟
آخر چرا قلب من را میشکنی؟
من ستارگان را به یاد تو تماشاکردم
آری من فقط بزرگترین احمق در جهانم
چرا گذاشتم از من جدا شوی؟
آخر چرا قلب مرا مشکنی؟

عاشق بودن بسیار زجر آور است
و تو همان هستی که عاشقش هستم
عاشق بودن بسیار زجر آور است
و من بیشتر و بیشتر به تو محتاج میشوم

اینک تو در قلب من باشی ، بسیار زجر آور است
زیرا عشق من به تو هر روز بیشتر و بیشتر می شود
تلاش برای شروعی دوباره ، بسیار زجر آور است
آه عزیزم ، مهم نیست چه پیش آید

هرچه دلخواه من است ، دلخواه تو نیز هست
و من هرگز تو را ناراحت تو را ناراحت نخواهم کرد
آخر چرا قلبم را میشکنی؟
از ساحلی به ساحلی دیگر ، از آسمانی به آسمان دیگر
هیچ جوابی برای این سوال پیدا نمیکنم
آخر چرا گذاشتم از من جدا شوی؟
آخر چرا قلبم را میشکنی؟

I'll Never Give You Up

معنییی

Don't Let Me Down

مرا نا امید نکن

آه عزیزم باور کن
آه آن فقط یک خاطره غم انگیز است
آه عزیزم باور کن
سوگند می خورم من نابینا نیستم که نبینم
قلبم را شکستی
جدی میگویم
به تو میگویم سوگند میخورم که تو را دوست دارم
ناراحتم نکن عزیزم لطفا بمان
به تو میگویم سوگند میخورم
عزیزم تو را دوست دارم این حقیقت است

آه عزیزم مرا ناامید نکن
عزیزم با من شوخی نکن
عزیزم توقف نکن عشق من گرم است
مرا با خود ببر آه امشب مرا با خود ببر

آه عزیزم باور کن
ما به بهشت نزدیکتریم این حقیقت است
آه عزیزم باور کن
من بدون تو وجود ندارم
اسمت را صدا میزنم
جدی میگویم
به تو میگویم سوگند میخورم که تو را دوست دارم
عشق من یک شعله آتش است راه را به من نشان بده
به تو میگویم سوگند میخورم
عزیزم تو را دوست دارم این حقیقت است

آه عزیزم مرا ناامید نکن
عزیزم با من شوخی نکن
عزیزم توقف نکن عشق من گرم است
مرا با خود ببر آه امشب مرا با خود ببر

با من بازی نکن
این عادلانه نیست خواهی دید
اینقدر نترس
عزیزم جرات داشته باش
اینقدر از عشق من نترس

آه عزیزم مرا ناامید نکن
عزیزم با من شوخی نکن
عزیزم توقف نکن عشق من گرم است
مرا با خود ببر آه امشب مرا با خود ببر
عزیزم مرا ناامید نکن
عزیزم با من شوخی نکن
عزیزم توقف نکن عشق من گرم است
مرا با خود ببر آه مرا با خود ببر
عزیزم لطفا مرا با خود ببر
مرا با خود ببر مرا با خود ببر
امشب

Taxi Girl

معنیییی

For Always And Ever

برای همیشه و تا ابد

می خواهی داستانم را گوش دهی ؟
میدانم که این خیلی افتخار نبود
حالا کسی را پیدا کرده ام برای باور – آن کس تویی
تو جانم را گرفتی
تمام روزهای تنهاییم را رنگ کردی
و و از این که تو این را گفتی خیلی افتخار می کنم

برای همیشه و تا ابد – این را از قلبم بگیر
این را از آغاز بگیر
برای همیشه و تا ابد – حالا با هم استوار و سرسختیم

عشق پیروی از احساسات است
دو قلب بواسطه ی احساسات زنده هستند
خواهی دید که هیچ چیز ما را از هم جدا نمی کند
جانم را گرفتی
تمام روزهای تنهاییم را رنگ کردی
و از این که تو این را گفتی خیلی افتخار می کنم

برای همیشه و تا ابد – این را از قلبم بگیر
این را از آغاز بگیر
برای همیشه و تا ابد – حالا با هم استوار و سرسختیم
برای همیشه و تا ابد – این را از قلبم بگیر
این را از آغاز بگیر
برای همیشه و تا ابد – حالا با هم استوار و سرسختیم

عشق می تواند زندگی تو را برای همیشه تغییر دهد
و تو ، تو به من همه چیز می بخشی
هر چیز که نیاز دارم

برای همیشه و تا ابد
برای همیشه و تا ابد

برای همیشه و تا ابد – این را از قلبم بگیر
این را از آغاز بگیر
برای همیشه و تا ابد – حالا با هم استوار و سرسختیم
برای همیشه و تا ابد – این را از قلبم بگیر
این را از آغاز بگیر

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا