بازگشت خوبی – ۱۹۹۸

You're My Heart, You're My Soul

معنییییی

Brother Louie

معنییییی

I Will Follow You

معنییییی

Cheri Cheri Lady

معنییییی

You Can Win If You Want

معنییییی

Don't Play With My Heart

معنییییی

Atlantis Is Calling

معنییییی

Geronimo's Cadillac

معنییییی

Give Me Peace On Earth

معنییییی

We Take The Chance

معنییییی

Jet Airliner

معنییییی

Lady Lai

معنییییی

Anything Is Possible

معنییییی

In 100 Years

معنییییی

Angie's Heart

معنییییی

You're My Heart, You're My Soul - Original No.1 Mix '84

معنییییی

You Can Win If You Want - Original No.1 Mix '84

معنییییی

No.1 Hit Medley

معنییییی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا