آمادگی برای عشق – ۱۹۸۶

Brother Louie

برادر لویی

عشق عمیق آتشی سوزان است
بمان تا شعله های آن فروزان تر گردد
عزیزم اجازه نده قلبت را برباید
و این آسان است،آسان
دختر،این بازی نیمتواند تا ابد ادامه یابد
چرا ما نیمتوانیم در کنار هم زندگی کنیم
تلاش کن و نگذر او عشقت را از من بگیرد

تو هم منزه نیستی
،مگر برادر لویی را نمیبینی
من عاشقم،تو رها باش
آه،او فقط به من مینگرد
فقط عشق میتواند قلبش را نرم کند
برادر لویی،لویی،لویی
فقط بهشت عشق
آه ،او فقط به من مینگرد
برادر لویی،لویی،لویی
او فقط به من مینگرد
آه ،بگذار این گونه باشد،لویی
او پوشیده است
برادر لویی،لویی

آه چنان کن که او میکند
پس رهایش کن لویی،
چون من یک عاشقم

بمان،چون این پسر قصد قمار دارد
بمان،چون عشق فراتر از سیطره ی اوست دختر جان
آه ،بیا و تا ابد با من بمان
برای همیشه
چرا او تظاهر میکند که عشقش بی پایان است
عزیزم،نگذار او عشقت را به من برباید

Just We Two - Mona Lisa

تنها ما دو نفر ( مونا لیزا )

مردان خوب تنها در فیلم ها برنده اند
عجوزه های اهریمنی قصه هایی تعریف میکنند
دیگر کسی مثل تو وجود نخواهد داشت
این یک واقعیت است
در داخل و خارج شهر پاریس پرسه می زنم
همه چیزها با زشتی و زیبایی همراه هستند
با من بمان تا تاریکی ها بروند

تنها ما دو نفر
مونالیزا قلبم را شکست
تنها ما دونفر
تو یک اثر هنری دوست داشتنی هستی

عزیزم، تنها ما دو نفر
تو مرای می خوایی و من تو را
عزیزم، تنها ما دو نفر
من نمیخوام که به خاطر تو بازنده باشم

هرکس معشوقه ای را دوست دارد
هرکس سری نهان دارد
من فرسنگ ها دو از خانه خواهم بود
از بهست باید یک فرشته کم شده باشد
تو عاشق ترین زاده این شهر هستی
من بیش از این تو را میخوام
این واقعیت دارد

عزیزم، ما دو نفر
من یک دیوانه کامل هستم
تنها ما دو نفر
تمام رویاهایم به حقیقت خواهند پیوست

Lady Lai

بانو لای

بمان – می خواهم مرد تو باشم
لطفا بمان – تو به کمک نیاز داری
امشب – من عاشق می شوم – عاشق
بمان – من چشمان چینی تو را دوست دارم
لطفا بمان – چون تو یک سورپرایز بزرگ هستی
امشب – من عاشق می شوم – عاشق

اوه ، بانو «لای» – وقتی تو من را لمس می کنی
من تو را تا ابد دوست دارم – اوه ، تا وقتی که باشم
راهنمای دوست داشتن تو – امشب اینجاست
اوه ، بانو «لای» – اوه ، لطفا بیا با من بمان
بوسیله ی نور ماه جادویی – دیر یا زود
من راهنمای تو خواهم بود – امشب اینجا باش

هی ، تو همانند یک پروانه ای
اوه بمان ، اوه ، به عشقم تلاشی ببخش
امشب – من عاشق می شوم – عاشق
بمان – می خواهم مرد تو باشم
احساس می کنم – هیچ وقت دوباره احساس نخواهم کرد
امشب – عاشق می شوم – عاشق

اوه ، بانو «لای» – وقتی تو من را لمس می کنی
من تو را تا ابد دوست دارم – اوه ، تا وقتی که باشم
راهنمای دوست داشتن تو – امشب اینجاست
اوه ، بانو «لای» – اوه ، لطفا بیا با من بمان
بوسیله ی نور ماه جادویی – دیر یا زود
من راهنمای تو خواهم بود – امشب اینجا باش

اوه ، بانو «لای» – وقتی تو من را لمس می کنی
من تو را تا ابد دوست دارم – اوه ، تا وقتی که باشم
راهنمای دوست داشتن تو – امشب اینجاست
اوه ، بانو «لای» – اوه ، لطفا بیا با من بمان

Doctor For My Heart

دکتری برای قلبم

عزیزم چگونه میتوانی قلبی شکسته را ترمیم کنی؟
تو وجود مرا از هم پاشیدی و
گویی هزار طبل در سرم می کوبد
جامه ی عشق را از او بگیر و بر من بپوشان
اه من بسیار تنها هستم
و به زور جلوی اشکهایم را می گیرم.

من دکتری برای قلبم نمی خواهم
بلکه می خواهم شروعی دوباره را تجربه کنم
من دکتری برای قلبم نمیخواهم
اری . من فرمانده ی عشق می خواهم

من دکتربرای مداوای قلب
تنها و شکسته ام نمی خواهم
دلم خون است عزیزم!پس دوستم بدار
بیا و شانس خود را در عشق امتحان کن
نمی توانم چیزی بجز عشق نثارت کنم
این زنجیر ها را از قلبت پاره کن

گویی هزار طبل در سرم می کوبند…
عزیزم هرچه بیشتر تلاش میکنم دلسردتر میشوم
عشق مرا در پلیدیها رها نکن
که تا ان موقع – هیچ پایانی وجود ندارد…

Save Me - Don't Break Me

نجاتم بده – متوقفم نکن

چرا قلبم را میشکنی؟
قلبی که همیشه دوستت داشته عزیزم
چطور می توانی با من بد رفتاری کنی؟
تو کسی را دوست داری

درست است . ولی من هم تو را دوست دارم
امشب در کنارم بمان
که قلبی عاشق خواهد شد
اری درست است…

من هرگز نمی توانم بازنده باشم
بازنده ی این بازی قدیمی…
چرا که این بازی همیشه و همیشه
همینطور بوده است…

نجاتم بده عزیزم – متوقفم نکن
و همیشه بانوی من باش
مرا نزد خود نگه دار – متوقفم نکن
و امشب عشق زندگی من باش…

لطفا نجاتم بده – متوقفم نکن
اه عزیزم هیچوقت فریبم نده
نجاتم بده وگرنه مرا از دست می دهی
نه عزیزم . تو هرگز فریبم نخواهی داد…

تو همان کسی هستی که من می خاوهم
تو هم مانند من به عشق نیازمندی
تو بیش از این هم می تواهی ازارم دهی
انگاه دیگر هیچگاه گرفتار اتش عشق نخواهم شد

اری این حقیقت دارد
قلبم متعلق به توست
و تناه به خاطر تو اشک میریزد
من هرگز نمی توانم بازنده باشم
بازنده ی این بازی قدیمی
چرا که این بازی همیشه و همیشه
همینطور بوده است…

Atlantis Is Calling - SOS For Love

اتلانتیس فریاد می زند ( در خواست کمک برای عشق )

اه .بانوی من می دانم که سخت بود
ولی سخت تر از ان بی توجهی به ان است
فرصت دیگر وجود دارد ومن قول می دهم
که دیگر تو را ازار ندهم
در شبهایی رویایی به هم عشق ورزیدیم
و تو می توانی همیشه به من اعتماد کنی
اری عزیزم. در هر جایی کسی هست.
اه که تو در خیالم میرقصی…

اه ملکه ی کوچک و زیبای من
من دیوانه ی تو هستم
بیا و قوانین عشق را به من بیاموز
و من برایت در خواست کمک
برای عشق خواهم فرستاد
اه . ملکه ی کوچک و زیبای من
تو هم مثل من نیازمند عشقی
و من برایت پیغام در خواست کمک برای عشق را خواهم فرستاد…

اتلانتیس فریاد میزند
و در خواست کمک برای عشق می کند
اتلانتیس فریاد میزند
از ورای تمام ستاره ها
اتلانتیس فریاد میزند
اینجا برای ایستادن بسیار گرم است.

عزیزم اگر عشق ورزیدن به تو نادرست است
نمی خواهم که درستکار باشم
عزیزم من تو را در اعماق وجودم کشف کردم
در کنارم باش
من برای شروع داستان عاشقانمان اماده ام
من میلیونها سال است که انتظار تو را میکشم
من بیش ازانچه که به زبان می اورم دوستت دارم
عزیزم برای من حقبقت زندگی این است…

Keep Love Alive

عشق را زنده نگه دار

چه تلخ و چه شیرین تو سالها را بیهوده تلف کر ده ای
که تنها ارمغان ان برایت تنهایی است
عزیزم امشب دستی را بگیر
و دوستی تازه پیدا کن
چه تلخ و چه شیرین در عشق غرور وجود ندارد

پس دوباره سعی کن
که روزگار بر وفق مراد توست
راههای رسیدن به عشق ناشناخته هستند
بیاو قلبم را با خود ببر که شکسته و تکه تکه شده است.

عشق را زنده نگه دار
که نگهداری ان بسیار سخت است
عشق را زنده نگه دار
که متوقف کردنش بسیار سخت است
اتش عشق را برای همیشه و همیشه
در قلب روشن نگه دار

بیا تا اتش عشق را برای همیشه
در کنار هم روشن نگه داریم
چه تلخ و چه شیرین . چه بالا و چه پایین
برای یک خیالباف تنها زندگی چون یک نمایش است
عزیزم امشب دستی را بگیر

و دوستی تازه برای خود پیدا کن
چه تلخ و چه شیرین کلمات قادر به بیان ان نیستند
شیاطین می خواهند تو را به بازی بگیرند
اری راههای رسیدن به عشق ناشناخته هستند
بیاو قلبم را با خود ببر
که کاملا شکسته و تکه تکه شده است…

Hey You

آهای تو

او قلبی از طلا دارد
راه بهشت سرد است
می دانم ، می دانم
که این جهان یک نمایش است
دوستت دارم بیشتر از کلماتی که می توان گفت
اینجا آینده ای است ، اینجا راهی است
می دانم ، می دانم
می دانم که این دنیا اینچنین نیست

تو را می خواهم ، آهای تو – احساس تازه کن
اوه ، من قوانین طلایی را زیر پا گذاشتم
زمان در کنار من است
تو را می خواهم ، آهای تو – به من یک فرصت دوباره بده
عزیزم ، عاشق من باش
امشب تو را می خواهم

تو را می خواهم ، آهای تو رقص کوچک
حفره ای را دقیقا در قلبم ایجاد کن
آهای دختر ، آهای دختر – این فرصت برای عشق را بگیر
تو را می خواهم ، آهای تو ای رقص کوچک
تو من را می خواهی و من تو را
آهای دختر ، آهای دختر – تو تنها کسی هستی که رویاهایم به سمتش می رود

تلاش می کنم تا تنها باشم
اوه دختر ، گفتن راحت تر از عمل کردن است
می دانم ، می دنم
که این دنیا یک نمایش است
اوخ ، تو روزها و شب ها را هدر دادی
به من فرصتی برای بهشت بده
می دانم ، می دانم
که این دنیا اینگونه نیست

تو را می خواهم ، آهای تو – احساس تازه کن
اوه ، من قوانین طلایی را زیر پا گذاشتم
زمان در کنار من است
تو را می خواهم ، آهای تو – به من یک فرصت دوباره بده
عزیزم ، عاشق من باش
امشب تو را می خواهم

تو را می خواهم ، آهای تو رقص کوچک
حفره ای را دقیقا در قلبم ایجاد کن
آهای دختر ، آهای دختر – این فرصت برای عشق را بگیر
تو را می خواهم ، آهای تو ای رقص کوچک
تو من را می خواهی و من تو را
آهای دختر ، آهای دختر – تو تنها کسی هستی که رویاهایم به سمتش می رود

تو را می خواهم ، آهای تو رقص کوچک
حفره ای را دقیقا در قلبم ایجاد کن
آهای دختر ، آهای دختر – این فرصت برای عشق را بگیر
تو را می خواهم ، آهای تو ای رقص کوچک
تو من را می خواهی و من تو را
آهای دختر ، آهای دختر – تو تنها کسی هستی که رویاهایم به سمتش می رود

تو را می خواهم ، آهای تو رقص کوچک

*(boogaloo = نوعی رقص سبک راک اند رول ! )

Angie's Heart

قلب انگی

در هر لحظه کوچکی
او دررویای توست
حتی در نیم مایل فاصله
عشق حقیقت دارد
چگونه می توانی؟
دلشکستگیهایی را که ایجاد کردی التیام بخشی؟
انچه برای دو نفر اسان است
برای یک نفر بسیار دشوار است
هنگامی که تابستان به پایان برسد
چه خواهی کرد؟
چگونه می توانی دلشکستگیهایی را که ایجاد کردی التیام بخشی؟
اری عزیزم. چگونه می توانی دلشکستگیهایی را که ایجاد کردی التیام بخشی؟

کسی هست که قلب انگی را می شکند
پس انچه که عشق می نامند چیست؟
او قلب انگی را می شکند
قلب اورا . قلب او را… .

کسی هست که قلب انگی را می شکند
یک شب برای اعتماد کردن به کسی کافی نیست
اه . انگی… .

انگی برایم غیر از تو وجود نخواهد داشت
و اگر اینطور باشد
رویاهایت به حقیقت می پیوندد
او چطور می تواند دلشکستگیهایی را که ایجاد کرده التیام بخشد؟

اشکهای عاشقانه ای که تو
برای این عشق تلف کرده ای
و عشق او توررا کاملا ازار خواهد داد
اه. مراقب باش
او چطور میتواند
دلشستگیهایی را که ایجاد کرده التیام بخشد؟
اری عزیزم او چطور میتواند
دلشکستگیهایی ا که ایجاد کرده التیام بخشد؟

Only Love Can Break My Heart

فقط عشق می تواند قلبم را بشکند

تو همچون فرشته ای در بهشت قدم میزنی
و من شب هنگام در وجودت فرشته ای میبینم
در رویاهای تنهاییم تا شماره ی هفت میشمارم
و تورا صدا میزنم عزیزم
بدان که این عین واقعیت است
ان هنگام که تو جوان وشیفته ای عشق پرحرارت تر از ان است که
بتوان متوقفش کرد
عاشق و جوان
تو هرگز تسلیم نمیشوی…

تنها عشق میتواند قلب مرا بشکند
و مرا خرد کند
ولی من اکنون چیز تازه ای احساس نمی کنم
تنها عشق می توند قلبم را بشکند
بازی عشق بسیار مشکل و دشوار است
وهیچکس چون تو عاشق من نیست…
تنها عشق میتواند قلبم را بشکند
و اکنون زمان شروع است
عزیزم من به تو عشقی بی پایان دارم…
تنها عشق میتواند قلبم را بشکند
واگر تو شروع کنی ان را خواهی شکست
اه . عزیزم مرا دوست خود بدان

احساسات تو در جنب و جوش است
تو باید برای عشق ورزیدن بهای واقعی ان را بپردازی
قلب تنهایت به سوختن ادامه خواهد داد
ولی یک فرشته دروغ های زیادی خواهد شنید…
و ان هنگام که تو جوان و شیفته ای
عشق پر حرارت تر از ان است که
بتوان متوقفش کرد
عاشق و جوان…
تو هرگز تسلیم نمی شوی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا