در ناکجا آباد – ۱۹۸۶

Geronimo's Cadillac

کادیلاک جیرونیمو

تو ملکه قلبهای شکسته ای
و ما دوستان روشنایی تو هستیم
و ابلهان شب هنگام تو
می خواهم این بازی را اغاز کنم
ولی تو قوانین را زیر پا می گذاری
اشکهای عشق اشکهایی یخ زده اند

کادیلاک جرونیمو
همه دختران را دیوانه کرده
جیرونیمو قلبی داره
که مایه دردسر است
کادیلاک جیرونیمو
همه دختران را افسرده کرده
جیرونیمو قلبی دارد که
مایه دردسر است
کادیلاک جیرونیمو
با سرعت در خیال حرکت میکند
حرکت میکند و می چرخد
می سوزد و دیوانه ات می کند
کادیلاک جیرونیمو
من تو را به عقب خواهم راند
تو حرکت میکنی و می چرخی
می سوزد و تورا غمگین می کند

من به چشمان عشقم خیره می شوم
او مرا دیوانه میکند
و من هیچگاه
از آن سیر نمی شوم
قلبم را لمس کن
قلب من شاهراه ارزوهای بر باد رفته است
زمان دیگری برای عشق ورزیدن و
جای دیگری برای بودن می خواهم
نگذار عشق تو را بدست اورد
عشق تونسبت به من
که اشکهای عشق اشکهایی یخ زده اند

 

Riding On A White Swan

سوار بر قوی سپید

یک پیام محرمانه برای ملاقات با یکدیگر
اتشی در دور دست که تورا می ازارد
هنگامی که عشق خوشایندی رو به زوال می رود چقدر غم انگیز است
اشکهای عشق. اشکهای یخ زده ی عشق مرا غمگین خواهد کرد
سفر در امتداد شب
متاسفم که همیشه درست در نمی اید
اشکهایی از عشق . اشکهایی در قلب من
اخر چرا عشق ما از هم پاشید؟

من سوار بر یک قوی سپیدم
و امشب به عشق تو محتاجم
سوار بر ان قوی سپید به سوی طوفان سهمگین می روم
با من چون یک کودک رفتار نکن
من سوار بر یک قوی سپیدم
من انچه را که می خواستی بدست اوردم
من سوار بر یک قوی سپیدم
و تو بهترین هارا از من بدست اورده ای

بر بالهای مرغ خوش اواز
بازی در می اوری و عشقت را به فروش می گذاری
سپس عشق من متعلق به گذشته هاست و دیگر باز نمی گردد
راهت را گم نکن
این بیش از تحمل هر دوی ماست
قلبم گشوده است
پس به من اعتماد کن
من عشق را به لبخند پر از رمز و رازت بخشیدم
پس باید بروم یا کمی منتظر بمانم؟

Give Me Peace On Earth

به من بر روی زمین ارامش عطا کن

عشق اسان است. تنفر خطاست
عزیزم راه بازگشت به خانه را پیدا کن
قلبت را تقدیم کن که عشق هرگز نمی میرد
وگرنه چون ابری کوچک خواهی گریست
خیالباف باش و نادان
بیا تا تمامی این قوانین را زیر پا گذاریم
دیر انجام دادن بهتر از هرگز انجام ندادن است
برای بچه ها نیازمند یک خانه هستیم

به من برروی زمین ارامش عطا کن
و تمام عشقت را به من ببخش
و بگو که ما برای صلحی فراگیر
خواهیم جنگید
به من برروی زمین ارامش عطا کن
و تمام عشقت را به من ببخش
بخاطر همه ی کودکان
بخاطر صلحی فراگیر
دست در دست یکدیگر رویایی را حقیقت می بخشیم
و عشق تنها چیزی است که برای بچه ها نیاز داریم
همه ی خطا ها قابل جبران نیستند
و ما بخاطر کودکان خواهیم جنگید

Sweet Little Sheila

شیلا کوچولوی دوست داشتنی

اه چه تاسف انگیز! نگاه کن عشق خوبم دارد از دستم می رود
دودی از فاصله ی دور
و اتشی که مرا شعله ور می سازد
اه . عزیزم بهشت نمی تواند منتظر بماند
و من به این نشانه ها نیازمندم
احساس می کنم
قلبم به التماس افتاده

شیلا کوچولوی دوست داشتن
ایا تو؟ ایا تو واقعا مرا می خواهی؟
یک بانوی فریبنده مرا طلب میکند
شیلا کوچولوی دوست داشتنی
ایا واقعا دوستم داری؟
اری او محبوب دیگری برای من است
من فقط شیلا را می خواهم . اری شیلای من
او را با ان چهره ی زیبا و چون خورشیدش
من فقط شیلا را میخواهم . شیلای من
او شوخ طبع و دیوانه است
وخوش مشرب است…

اه عزیزم تو به من قول دادی
مراقب باش
مراقب ان طوفانهایی که تو را نگران میکنند
اه عزیزم نگو که دیگر دیر شده
زیرا کلمات قادر به بیان احساسات من نیستند
و من هنوز باور دارم…

 

Ten Thousand Lonely Dreams

ده هزار طبل تنها

تو به بهشت من پایان بخشیدی
ومن اکنون بازتاب صدای گریه ای می شنوم
برای دزدیدن قلبها حماقت نکن
سرزمین ارزوها در سرنوشت توست
تو هرگز راهت را نخواهی یافت
گول اشکهای عاشقانه را نخور

تمامی خاطرات با ارزشی
که این سالها داشتی
یک به یک از ذهن تو عبور می کنند
و تو انهارا نابود میکنی…
ان خاطرات موجی از درد و نگرانی هستند
نازنینم . مادر کنار هم نیرومند هستیم

ده هزار طبل تنها در قلبم می نوازند
ده هزار طبل از ارزوهای بر باد رفته
ده هزار طبل که فقط برای تو می نوازند
ده هزار طبلی که می گویند من دلتنگ تو هستم
اری طبلهایم در فکر تو به صدا در می ایند
مراقب باش که یافتن

عشق بی پایان سخت است
اری طبلهای من…
هیچگاه نمی گذارم ترکم کنی
انان به تو اجازه رفتن نمی دهند
و عشقمان شکوفا خواهد شد

من دوباره همچون یک قهرمان لبخند میزنم
اگر بار دیگر بازی را اغاز کنی
دیگر دزد قلبهای دزدیده شده نباش
مانند هزاران لبخند دیگر
این نیز مدت زیادی دوام نخواهد داشت
فریب اشکهای عاشقانه را نخور
اگر دروغهایت را کنار بگذاری

وارد بهشت خواهی شد
سپس تک تک خاطراتت از ذهنت عبور خواهد کرد
و تو همه را نابود میکنی
خاطراتی که موجی از درد و نگرانی است
ولی نازنینم. مادر کنار یکدیگر نیرومند بودیم…

Lonely Tears In Chinatown

اشکهای تنهایی در محله چینیها

یک قلب شکسته
وبالشی خیس از اشک
عشق سوزانی بود عزیزم
در تمام این سالها سوزناک بود
هرکس به کسی برای تکیه نیازمند است
و من هرگز گمان نمی کردم بهشت اینچنین سرد و بی روح باشد
عزیزم هرگاه مرا صدا میکنی
به سویت خواهم امد
ولی به من حتی به سان یک پول بی ارزش
هم توجهی نمیکنی

اشکهای تنهایی در محله چینی ها
بسیار خطرناکند
تو میتوانی به رایگان این عشق را بدست اوری
اشکهای تنهایی در محله چینیها
بسیار خطرناکند
اگر حاضر هستی . بیا تا برویم…
اشکهای تنهایی در محله چینی ها بسیار خطر نا کند
تو می توانی به رایگان این عشق را بدست اوری
عشق او بسیار خطر ناک است
پس بیا و هرچی از من باقی مانده با خود ببر

هر انچه امشب انجام دهی
نشانه ی جوان بودن است
ان هنگام که دوقلب همزمان برای هم میتپند
عشق ما میتواند دورترین راها را بپیماید
دیگر چیزی برای گفتن ندارم
هیچکس چون تو مرا دیوانه نکرده است
ومن بخاطر تو
تمام ستاره های اسمان را میچینم…

In Shaire

در شایر

تو من را شکار می کنی
در شب ، در خیال خود
این نشانه ی ملکه ی کولی هاست
رویای بی پایان
تو من را شکار می کنی
من نیاز را احساس می کنم
من هیچ وقت ، خیلی عاشق نشدم
عشق بسیار خطرناک است
اسرار آمیز است
من برای پیروزی تلاش می کنم – عزیزم

اوه ، در «شایر» تو عشق من را مجانی نمی خواهی
تو اشک های یخ زده را می فروشی
در «شایر» به قلب و ترس های من سفر کن
در «شایر» تو من بازی خواهی کرد
تو همچنان از خاطرات هستی
در «شایر» تپش قلب من تپش عشق است

در «شایر» تو تلاش می کنی
قانون ها را زیرپا بگذار ، کبوتر سفید مجبور به گریه کن
در «شایر» من می دانم
تمام عشق تو خواهد آمد و خواهد رفت
و من می گویم
در «شایر» تو تمام احساسات من را خواهی برد

تو من را شکار می کنی
پیروزی بازی های شب را می بینم
دوست داشتن تو همانند به هیجان آمدن است
تو من را مجبور به احساس کردن می کنی
تو من را شکار می کنی
من در دریای تنهایی و لبخند نقاشی شده ی تو گم شده ام
تو یک کودک هستی
برای پیروزی تلاش کن – عزیزم

اوه ، در «شایر» تو عشق من را مجانی نمی خواهی
تو اشک های یخ زده را می فروشی
در «شایر» به قلب و ترس های من سفر کن
در «شایر» تو من بازی خواهی کرد
تو همچنان از خاطرات هستی
در «شایر» تپش قلب من تپش عشق است

در «شایر» تو تلاش می کنی
قانون ها را زیرپا بگذار ، کبوتر سفید مجبور به گریه کن
در «شایر» من می دانم
تمام عشق تو خواهد آمد و خواهد رفت
و من می گویم
در «شایر» تو تمام احساسات من را خواهی برد

Stranded In The Middle Of Nowhere

تنها مانده ای وسط ناکجا آباد

آلباتروس – رویای عشق را به من نشان بده
آلباتروس- بدون عشق او من گم می شوم
عشق حقیقی هیچ وقت نمی میرد
فرشتگان هیچ وقت خیلی مرتفع پرواز نمی کنند
من در رویا هستم ، در رویا
برگرد به من

من در وسط ناکجا آباد تنها مانده ام ، مراقب باش
من در کشمکش رویا هایم تنها مانده ام ، این هویداست
عزیزم ، اوه من تو را بیشتر نیاز دارم
همانند نیاز گل های روز به باران
عزیزم ، اوه من بیشتر به تو نیاز دارم
بیا و دستم را بگیر

آلباتروس – سخت تر تلاش می کنم ، آبی تر می شوم
آلباتروس – من را تنها نگذار ، غمگینم
اوه ، خانه ام را پیدا کردم
درست پشت آنجایی که شروع کردم
برگرد به من

من در وسط ناکجا آباد تنها مانده ام ، مراقب باش
من در کشمکش رویا هایم تنها مانده ام ، این هویداست
عزیزم ، اوه من تو را بیشتر نیاز دارم
همانند نیاز گل های روز به باران
عزیزم ، اوه من بیشتر به تو نیاز دارم
بیا و دستم را بگیر

تنهایم ، کسی نمی گرید ، دقایقی در کنارم
تنهایم ، نمی دانم کجا ، ولی تو آنجا نیستی
تنهایم ، کارهای احمقانه می کنم ، قوانین را زیر پا می گذارم
تنهایم ، کسی نمی گرید ، دقایقی در کنارم
تنهایم ، نمی دانم کجا ، ولی تو آنجا نیستی
تنهایم ، کارهای احمقانه می کنم ، قوانین را زیر پا می گذارم
تنهایم

*(تنهایم = به گل نشسته ام )

The Angels Sing In New York City

فرشتگان در نیویورک آواز میخوانند

ستارگان را نگاه کن
امشب چه زیبایند
و بلبل پیر امشب به سوی رویاهای من پر گشوده است
امشب اینجا پرندگان ساکت و خاموش اند
و کشتی تایتانیک بازتابی از عشق را
به قلب تو می فرستد
اگر چه بسیار ازار دهنده است
زیرا تو باید بدانی…

و فرشتگان در نیویورک اواز می خوانند
هر انچه را من میخواهم انجام بده
و فرشتگان با صدایی بسیار زیبا اواز می خوانند…

عزیزم دلتنگ تو هستم
ایا هنوز در هیجانی؟
هی . من الباتروس را دیدم
ایا هنوز در تب و تابی؟
ای انسانی که ان بالا پیش ستاره هایی
ایا به عشق نیازمندی؟
تایتانیک – فریادی از عشق است…

من نیم میلیون مایل از خانه دورم
و امشب اتش کوهستانها برای
رویاهایم فریاد می کشند
مگذار ستارگان در
چشمانت نفوذ کنند
که امشب رویا در تنهایی خود اشک میریزد
در رویاهای تو…
و اگر چه بسیار ازار دهنده است
ولی باید بروم
اری بسیار ازار دهنده است
زیرا تو باید بدانی…

Princess Of The Night

شاهزاده خانم شب

اه که من در تاریکی در انتظار و تردید هستم
و تمامی سایه هایت را در
تاریکی شب دنبال میکنم
من احساس میکنم که این سوزناک است
اری عزیزم همچو نقطه ی بی بازگشت

ولی عزیزم بازگشت برای یکنفر بسیار دشوار است
ولی برای دو نفر اسان
شاهزاده خانم شب
در روشنایی و نور غرق می شوم
شاهزاده خانم رویاهایم
من در میان اتش احساساتم
شاهزاده خانم شب
تا کنون چکار کرده ای؟

عزیزم میدانم که روز های خوب ماهم فرا خواهد رسید
شاهزاده خانوم شب هایم
شاهزاده خانوم روزهایم می شود
ان هنگام که تاریکی شب رنگ می بازد
عزیزم با یک فرشته برایم وعده ای بگذار
به همراه یک کودک پر احساس از اهالی شهر

من تمامی سایه هاین را در شب دنبال می کنم
اری . در هر جایی کسی هست…
و ان هنگام قلبهای ما برای یکدیگر خواهد تپید
و این کار برای دونفر اسان
وبرای یکنفر بسیار دشوار است…

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا