بیا از عشق بگوییم – ۱۹۸۵

Cheri Cheri Lady

بانوی مهربان و زیبا

اه که نمی توانم شرح بدهم
همیشه همینطور است
اری گویی احساسم واقعی است
پس قلبم را با خود ببر
مدتهای طولانی را در تنهایی گذرانده ام
من نمی توانم قوی باشم
فرصتی برای عشق ورزیدن به من بده وقلبم را با خود ببر
به تو بسیار نیازمندم
فرصت زیادی نیست و من برای همیشه خوام رفت

بانوی مهربان و زیبا
حرکتی بکن
عشق همانجایی است که تو ان را پیدا میکنی
پس به ندای قلبت گوش کن
بانوی مهربان و زیبا
یک زندگی عاشقانه
مثل اینکه بار اول است
بگذار من هم شریک باشم
بانوی مهربان و زیبا
گویی فردا وجود ندارد
قلبم را با خود ببر اما گمش نکن
و به ندای قلبت گوش کن
بانوی مهربان و زیبا
شناختن تو . دوست داشتن توست
واگر مرا صدا کنی همیشه متعلق به تو خواهم بود

بیدار میشوم و می خوابم
همه ی دنیای من عوض شده
چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ می گوید؟
نمیدانم
من دردی را در قلبم حس میکنم
پس در جانم عشقی قرار بده
عشق به سادگی می اید و به گمانک ساده هم می رود
من بسیار به تو نیازمندم
اگر چه بار ها به کندی عمل کرده ام..

With A Little Love

با کمی عشق

آنان گفتند: (( اه. بله
دنیای بی رحمی است
و تو جوان و بی قراری))
و من گفتم:(( اه . آری
این دنیای خوبی است
و بالاخره نوبت شما هم می رسد
نوبت شما هم می رسد.))
انان گفتند:(( تو اشتباه میکنی
او اخرین صفحه از کتاب زندگی است.))
و من گفتم:((شما راست می گویید
فقط نگاهی به من بیاندازید
ان وقت خودتان متوجه میشوید.))

تو با کمی عشق
زنده خواهی ماند
تو با کمی عشق
می توانی زندگی را سر کنی
هرچه می خواهی انجام بده
و به راه خودت برو
زیرا این زندگی توست…

تو با کمی عشق
اغاز خواهی کرد
پس چرا عشاق قلب یکدیگر را میشکنند؟
هرچه میخواهی انجام بده
و به راه خودت برو
زیرا این زندگی توست…

آنان گفتند:(( فراموش کن
اینده ای وجود ندارد تو اشتباه میکنی))
و من گفتم:(( به این حرفها گوش نکنید
اینها شما را پریشان می کند
و با عث عصبانیت شما میشوند.))
آنان گفتند:(( اه . خیلی ساده می توانی اورا ناراحت کنی
وبه قلبی که به دست اورده ای بخندی))
ومن گفتم:(( زندگی برای زندگی کردن است
وهمانند خورشید صبحگاهی
تازه طلوع کرده است… .))

Wild Wild Water

آب های خروشان

در جهان سفر کن
تمام افسون ها همینجا روی زمین است
سر می خورند. می چرخند و میلغزند
و به سویت می ایند. عشق من
نسیم تابستانی را به خاطرم اورد
که عشقی وحشی و ازاد بود
خاطرات پنهان شده اند

عزیزم . پس به سوی من بیا این ابهای تند و خروشان
مرا بیشتر و بیشتر
به سویت باز می گرداند
آری. این ابهای تند و خروشان
عزیزم من هنوز دلتنگ تو هستم
بیشتر و بیشتر
این ابهای تند و خروشان
بادهای گرم تابستانی را منجمد می سازند
آبهای تند و خروشان

امیدوارند که عشق هرگز نخواهد مردابهای نقره ای رنگ- جزر و مد به هنگام غروب
آن نازنین را به سوی من باز می گرداند
سر می خورند می چرخند و می لغزند
و به سویت می ایند . عشق من
روز سر انجام تو به سویم خواهی امد
این آبهای سرد و خروشان. هرچه هست بیا
خاطرات پنهان شده اند
پس به سویم بیا…

You're The Lady Of My Heart

یبیبیبیب

 

Just Like An Angel

درست مانند یک فرشته

چراغهای شهر به دور سرم میچرخند
شب فرا رسیده و همه به رختخواب می روند
ولی من اینجا در قهوه خانه شبانه نشسته ام
و عشقم را از دست خواهم داد
و هیچوقت از رویای تو دست نخواهم کشید
ساعتهای تنهایی سپری می شوند
ومن هنوز دلتنگ تو هستم
امشب به کجا خواهی رفت؟

تو درست مانند یک فرشته ای
من در بهشت تو منزل دارم وتو ستاره ی منی
تو در شب درست همانند یک فرشته ای
درست همانند یخی که در کنار شعلع ی اتش ذوب می شود.

درست مثل یک فرشته
و من منتظرت هستم
بگذار مانند فرشته ها
به ارامی فرود بیایم
تو فرشته ی منی
مرا صدا بزن
و به من نیروی افزون تر ببخش

از خیابانها عبور میکنمو صدای تلفن بگوش می رسد
سایه ها می رقصند.حتی خود من
ومن اینجا در قهوه خانه شبانه نشسته ام
و عشقم را از دست داده ام
خالی است و شب سپری شده
ویک میلیون ستاره در اسمان می درخشد
ومن هنوز دلتنگ تو هستم
امشب کجا خواهی رفت؟

Heaven Will Know

خدا هم خواهد دانست

هنگامی که ناراحت و افسرده هستم
چشمانم را می بندم و می خواهم که با تو باشم
رویایی هستم و تو می دانی
که بانوی منی و من هرگز ترکت نخواهم کرد
گویی خداوند اینجا بر روی زمین فرشته ای برایم قرار داده است
(اینجا روی زمین)
چه کسی بیش از لیاقتم چیزی به من می بخشد؟
تو فرشته ی شبهای منی
تو روشنی بخش تاریکی هایی

خدا خواهد دانست
اری خدا هم خواهد دانست عزیزم
که عشقم روز به روز بیشتر خواهد شد عزیزم
خدا خواهد دانست
که به تو بسیار محتاج و نیازمندم
ونمی توانم با تو خداحافظی کنم با نوی من
خدا می داند که هیچگاه به تو
اجازه رفتن نخواهم داد
و تا زمانی که قلبم می تپد
در کنارت خواهم بود
هرچه هستی باش
خدا برایم فرشته ای فرستاده
خدا برایم ستاره ای فرو فرستاده است

مگذار افسرده باشم دستم را بگیر
و حالا برای همیشه دوستم باش
بیا و امشب عشق و قلبم را بپذیر
و تو تا صبحگاهان بانوی من خواهی بود
من اشک میریزم اشک هایی که هرگز کسی ندیده است
(کسی ندیده است)
در خانه ی خالی من خواسته ام را صدا میزنم
تو فرشته یمن در شبها هستی
تو روشنی بخش تاریکی هایی
و این بیش از ظواهر زود گذر
وبیش از چند روز بیاد ماندنی و زیبا
و بیش از همه ان چیزهایی است که من می دانم
و من دیگر هیچوقت تنها نخواهم بود

Love Don't Live Here Anymore

عشق دیگر بیش از این اینجا نمی ماند

مرا در اغوش بگیر عزیزم
می دانی به راستی دوستت دارم
اه بانوی من
قلبم گریان است
ومن نمیتوانم جلویش را بگیرم
و او به گریستن ادامه می دهد
تو از در قلبم خارج شدی
و عشق دیگر بیش از این اینجا نمی ماند

اه بگذار توضیح دهم
عشق دیگر بیش از این اینجا نمی ماند
اه بگذار توضیح دهم
عشق دیگر بیش از این اینجا نمی ماند
مشکلات بهشت را از من دزدیده اند
ایا عشقمان کور بود؟
عزیزم اکنون نگاه کن با من چه کردی؟
تو هنوز هم می توانی قلب عاشقم را باز پس بگیری
و عشق می تواند راهی برایت بیابد
بگذار عشق من در دستان تو باشد
اری من هنوز نمی توانم شرح بدهم
که چرا ترکم کردی
پس دوباره می پرسم
باز هم میخواهی در کنارم بمانی؟
من هنوز همان احساس گذشته را دارم
و عشق ممکن است دوباره
به سویمان باز گردد

اه.. بانوی من. تنها عشق من
تو رفته ای..
ومن احساس تنهایی میکنم
تو از در قلبم خارج شدی
و عشق دیگر بیش از این اینجا نمی ماند
اه بگذار توضیح بدهم
عشق دیگر بیش از این اینجا نمی ماند

مرا در اغوش بگیر عزیزم
میدانی که به راستی
دوستت دارم

عزیزم ایا میتوانم بیش از گذشته دوستت داشته باشم؟
و تورا ازدریچه ی چشمان
عشق نظاره کنم؟
اه عزیزم
من همه چیز به تو بخشیدم
هرچه میتوانستم
ولی تو نتوانستی ببینی
ولی نازنین عشق من هنوز متعلق به توست
و من هنوز نمی توانم دلیل رفتن تورا شرح دهم
پس دوباره می پرسم : ایا می خواهی در کنارم باشی؟
من هنوز همان احساس گذشته را دارم وعشق ممکن است دوباره
پر شور و احساس به سویمان باز گردد…

Why Did You Do It Just Tonight

چرا امشب این کار را کردی؟

چرا امشب این کار را کردی
تو مرا بدون خداحافظی ترک کردی
چرا قبل از اینکه بروی و خداحافظی کنی
فرصت دیگری به من نمیدهی؟
چرا امشب این کار را کردی؟

گاهی اوقات احساس میکنم که زندگی فقط یک نمایش است
ولی تورا در کنارم دارم و اجازه نمی دهم که ترکم کنی
چرا که عزیزم . بهشت هم می تواند سرد باشد
بدون ان فرشته هایی که برایت گفته بودم
خاطرات تو در ذهنم می ایند و می روند
اما عشق من روز به روز بیشتر می شود
چرا از قلبم پرواز کردی و رفتی؟
چرا از من جدا شدی؟

چرا امشب این کار را کردی؟
ما دو بلیط برای بهشت داشتیم
تا کنون هیچکس تو را بیشتر از من دوست نداشته است
همانگونه که پیش از این هم دوستت داشتم
پس چرا امشب این کار را کردی؟

انگونه که حرف میزنی . انگونه که لبخند میزنی
هرچه میکنی به زندگی ما ارزش نمی بخشد
این یک بازی نیست که تو بامن انجام می دهی
تو به این زندگی حال و هوای عقلانی می بخشی
خاطرات تو در ذهنم می ایند و می روند
ولی عشق من به تو روز به روز بیشتر می شود
ستاره ها را تماشا کن .انان امشب نورانی هستند
پس برای همیشه در کنارم بمان…

Don't Give Up

تسلیم نشو

برگرد. خداحافظی نکن
بازگرد. نگذار قلبم بمیرد
عشق راهی به سویت خواهد یافت
احساسات و عواطف همچون اقیانوسی هستند
ایا می توانی در راهی که هستی .
پا برجا بمانی؟
خدا می داند که از راه دوری می ایی
پس عشق راهی به سوی تو خواهد یافت
پس برای همیشه به من قولی بده
که هیچوقت به من (هرگز) نگویی

عزیزم تسلیم نشو
اگر قلبت شکسته است
یک عشق تازه را اغاز کن
عزیزم . مرا ترک نکن
تا شماره ده بشمار
و دوباره اغاز کن
تسلیم نشو
ادامه بده

راهی خواهی یافت
ان نور را ببین
پس تسلیم نشو
وبا تمام قدرت ادام بده
بگذار که عشق
همه چیز را درست کند
تسلیم نشو
و با تمام قدرت ادامه بده
و نگذار عشق از مقابل
دیدگانت دور شود
انگاه دیگر هیچوقت تنها نخواهی بود…

اگر به دوستی نیاز داری روی من حساب کن
همه چیز در زندگی رایگان است
و عشق خود راهی به سوی تو خواهد یافت
عزیزم . به تلاشت ادامه بده
عشق به پرواز ادامه خواهد داد
اه . اکنون فکر می کنی که راهت را گم کرده ای؟
ولی فردا روز دیگری است و
عشق راهی به سوی تو خواهد گشود
سا یه ها از بین خواهند رفت
و رویا ها پیوسته تو را صدا می زنند

Let's Talk About Love

بیا از عشق بگوییم

بگذار تکانی به تو بدهم . بگذار بچرخانمت
دستم را بگیر
من تو را برای اغازی دوباره اماده خواهم کرد
در سرزمین ارزوها
بگذار تو را دوست بدارمو در کنارت باشم
با تمام وجود…
عزیزم . پس به من اعتماد کن . همانگونه که من به تو اعتماد دارم
من از ابتدا به تو اعتماد داشتم
و هر روز و همه روز
میخواهم همیشه بگوبم که:

بیا از عشق بگوییم
از عشق . از عشق …
این همه ی ارزوی من است
بیا از عشق سخن بگوییم
این بستگی به تو دارد
که به رویاهایت واقعیت ببخشی
به چشمانم نگاه کن راه حلی وجود دارد
رویاهایت را دور نیانداز
تو اگر عشق را زنده نگه داری هیچگاه بازنده نیستی
عزیزم . انگاه عشقمان برای همیشه زنده خواهد ماند…

بگذار تکانی به تو بدهم . بگذار با تو پایکوبی کنم
من در کنارت خواهم بود
ما می توانیم سفری دو نفره و بی بازگشت به بهشت داشته باشیم
چیز های زیادی هست که من میتوانم به تو بدهم
من به تو تمام قلبم را خواهم بخشید
و ما میتوانیم برای همیشه با یکدیگر باشیم
و هرگز از یکدیگر جدا نشویم
و هر روز و همه روز
من همیشه می گویم:
بیا از عشق سخن بگوییم…

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا