19 October, 2019

دوقلوی دیتر بوهلن !

[​IMG]


یکی از برنامه های دیدنی تلویزیونی شو I’ll bet you that? در شبکه Wetten, dass ..? آلمان که با مجری گری Thomas Gottschalk برگزار می شود ، پیدا کردن فرد های دوقلو و مشابه شخصیت های بزرگ است!

علاوه بر دوقلو های شخصیت های مهمی چون Richard Gere، Bruce Willis ،Mick Jagger و Mickey Rourke این بار نوبت به دیتر بوهلن رسید!

Markus Sewald 42 ساله که اهل ایالت نوردراین وستفالن است رول نقش پاپ تیتان معروف یعنی دیتر بوهلن را اجرا می کند. وی در تعطیلات در جزیره Majorca زیر رگبار پرسش های تلویزیونی و خبری قرار گرفت. مارکوس اعلام کرد تنها چند دقیقه بعد این خبر در همه سایت های خبری منتشر شد ، من فقط شبیه دیتر هستم!

“اطلاعات بیشتر در انجمن”

اشتراک گذاری

من ، محمد هستم . عاشق مدرن تاکینگ . بیش از یک دهه است که صدای توماس و ملودی های دیتر من رو درگیر خودش کرده . مدرن تاکینگ رویایی فراموش نشدنی ... (: ❤