نقدی بر ترانه Witchqueen Of Eldorado

yassin_car

S.A.Y. Ahmadi
همکار سایت
Feb 27, 2013
223
175
42
25
تهران
www.google.com
طرفدار
Thomas Anders
آلبوم مورد علاقه
1999-Alone
#1
مطالعه-ای تطبیقی میان آرمانشهر در ادبیّات فارسی و افسانه-ی الدورادو در غرب


سیّدامیریاسین احمدی1، محمّد یادگاری2، ...(BZar 14 pt, Bold)
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
2- www . iran4moderntalking . ir​

لوح اهدایی رسمی پذیرش مقاله در همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی :


آرمانشهر همواره قسمت عمده ای از ادبیات شرق و غرب بوده است. از جمله ی آن ها افسانه ی الدورادو است که چند صد سالی از مطرح شدن آن می گذرد. باغ عدن نیز از مواردی است که مشترکاً در تمام ادیان و فرهنگ ها مطرح شده است؛ به طوری که در قرآن هم یازده بار کلمه ی عدن تکرار شده است. برآن شدیم تا در این تحقیق هم از فرهنگ غرب استفاده کنیم و هم عظمت فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی خود را بار دیگر به اثبات برسانیم.

کلمات کلیدی: الدورادو، عدن، آرمانشهر، سهراب سپهری ، دیتر بوهلن


1. مقدّمه:

اعتقاد به آرمانشهر (مدینه ی فاضله) (یوتوپیا) ازجمله مواردی بوده که درآثار ادبی و دینی تاریخ به وفور یافت می شود.ادیبان همواره به دنبال شهری بوده اند که تمام رویاهایشان در آنجا تحقّق یابد که نمونه های آن را به شرح زیر می توان آورد: (1)

سهراب سپهری:

"دست هر کودک ده ساله ی شهر شاخه معرفتی ست، مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند"

"پشت دریاها شهری ست که درآن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحرخیزان است"

حافظ:

"دربیابان گر به شوق«کعبه» خواهی¬زدقدم/سرزنش¬هاگرکند خوارمغیلان غم مخور"

"گرچه منزل بس خطرناک ست و «مقصد» بس بعید / هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور"

مولوی:

"مرغ باغ ملکوتم نیم ازعالم خاک / دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم"

در ادیان الهی و برخی ادیان غیر الهی هم بحث زندگی پس از مرگ یا به تعبیر اسلامی آن "یوم الآخر" مطرح شده که می توان آن را به نوعی معادل همان آرمان شهر دانست.

فرهنگ غرب نیز از این نظر مستثنا نبوده و با وجود افول عشق و رواج بی بندوباری در این جوامع، حتّی برخی ترانه سرایان ومطربان مبتذل آن ها هم حدّاقل در یک اثر از آرمانشهری صحبت کرده اند که با نگرش آن ها در آثار دیگرشان تفاوت دارد و این نشان می دهد که حتّی چنین افرادی هم به سهم خود و بر اساس فطرت "لا تبدیل لخلق ا..."(2) شان به دنبال لذّت های معنوی و پایدار هستند (گرچه در بسیاری موارد، متأسّفانه در یافتن مصداق آن دچار اشتباه شدند).


الدورادو (Eldorado) : (3)

گرچه شهر کم جمعیّتی با این نام در کشور آرژانتین فعلی وجود دارد، امّا در حقیقت الدورادو نام شهری افسانه ای است پراز طلا و گنج و قدمت مطرح شدن آن افسانه به حدود 500 سال پیش می رسد؛ زمانی که فاتحان قارّه ی آمریکا دربه در به دنبال چنین شهری می گشتند.


باغ عدن (Garden Eden):

باغی است افسانه ای (بهشتی) که درآن تک درخت معروفی به نام "درخت عدن" وجود دارد که شبیه درخت سیب است. می گویند این همان درختی است که خداوند آدم را ازآن نهی کرد؛ همان درختی که دربهشت آواز خوش دارد ( که می گویند شرط شنیدن آواز آن اجتناب از آواز باطل در دنیا است (4) ) و همان درختی که در فیلم ها و تبلیغات تلویزیونی از آن به عنوان نماد بهشت استفاده می شود. این درخت در روایات متعدّد اسلامی با عنوان "درخت طوبی" معرّفی شده است.


در این مقاله غزلواره ای غربی را با عنوان "ملکه ی جادوی الدورادو" به صورت شعر فارسی قافیه دار و موضون و با اعمال هنجاریابی های ایرانی و اسلامی ارائه دادیم تا گام کوچکی در پیوند زیبایی های شرق و غرب باشد.


2. بحث و نتیجه گیری:

متن انگلیسی شعر:

بند اوّل

A heart of gold and she`s alone
Garden Eden is her home
She`s like a storm, she`s like a star
You think she`s near, but she`s so far
She`s like the sun in wintertime
She is hard to find
برگردان
She`s the witch queen of Eldorado High on a mountain
heya, heya, heya, hoh
For the freedom in Eldorado She is the fountain
heya, heya, heya, hoh

She`s the witch queen of Eldorado Lady of fire
heya, heya, heya, heya, hoh
And she fighting for Eldorado With her desire
heya, heya, heya, heya, hoh

بند دوم

She`s justified in wounded knee
Some lies are true, oh can`t you see
Follow the sun and you will find
A secret room, just in your mind
Let`s make this world a better place
For the human race

[تکرار برگردان]

فرود
Dreams are flying like an eagle to the Orinoco Flow
From the desert of Eldorado to the East Coast, yes I know
رجعت
She`s like the sun in wintertime
She is hard to find

[تکرار برگردان]

رِنگ
She`s the witch queen of Eldorado High on a mountain
heya, heya, heya, hoh

ترجمه ی فارسی: (سیّدامیریاسین احمدی)(5)

او مطلّا قلب مر در خلوت است - جنّتی در عدن او را سکنت است
مثل طوفان است پنداری ز نور - مثل انجم هست نزدیک و دور
در زمستان است او خورشید سان - چون که نایاب است در خاکی جهان

او الهَم می بباشد در جبال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
او عدالت خواه باشد بی خلال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
بانُوَم چون هست او آتش جمال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
کز به میلش می بکوشد در کمال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال

در جهادش می بباشد ذیِّ حقّ - کز عدو او زانُوانش خورده شقّ
پی بگیری نور یابیّ اش ز هور - یک اتاقی نی که از ذهنت به دور
کاین دنیا زان ها بهتر کنیم - نسل ما انسان ها بهتر کنیم

او الهَم می بباشد در جبال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
او عدالت خواه باشد بی خلال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
بانُوَم چون هست او آتش جمال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
کز به میلش می بکوشد در کمال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال

پر کشد رؤیای من همچون عقاب - در افق در شرق باشد فی رقاب
در زمستان است او خورشید سان - چون که نایاب است در خاکی جهان

او الهَم می بباشد در جبال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
او عدالت خواه باشد بی خلال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
بانُوَم چون هست او آتش جمال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال
کز به میلش می بکوشد در کمال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال

او الهَم می بباشد در جبال - مفتعال ٌ مفتعال ٌ مفتعال

نکات ادبی و محتوایی متن اصلی شعر


در این غزلواره،دربند اوّل،ویژگی های یک دخترافسانه ای(حوری)آمده است:

1- قلبی طلایی که اشاره به فراوانی طلا در الدورادو دارد.
2- تنهایی او؛ بدین معنا که در زیبایی ویگانگی بی همتاست.
3- در باغ عدن (کنار درخخت عدن) زندگی می کند.
4- در بیت "She’s like a storm, she’s like a star/ You think she’s near, but she is so far" آرایه ی لفّ و نشر آمده؛ storm و star هر دو پرانرژی و خروشان اند؛ امّا طوفان تزدیک است و ستاره دور. به علاوه این بیت نشان می دهد که این بند (Canto) به یک حوری بهشتی اشاره دارد؛ نه یک دختر زمینی. این مطلب از دو مصراع پایانی این بند هم به سادگی قابل استنباط است.
5- بند دوم، برخلاف بنداوّل، ابتدایش درمدح یک دخترعدالت جوی زمینی است که در این راه بسیار مجاهدت کرده. این دختر و زحماتش شاعررا به یاد دختر معرّفی شده در بنداوّل می اندازد. سپس در یک صنعت زیبای ادبی زاویه ی دید شاعر به یک باره ازسوم شخص به دوم شخص تغییر میابد و به مخاطب می گوید، روشنی را دنبال کن تا یک دنیای خیالی در ذهنت شکل گیرد؛ این بار در صنعتی دیگر زاویه ی دید به اوّل شخص تغییر میابد و شنونده درآن دنیای آرمانی شکل گرفته در ذهنش می شنود:

"برای نجات بشریت دنیا را بهترکنیم"
اگرسیر روانشناختی این بند رابررسی کنیم، درمیابیم این گونه پیام ها درموسیقی، اگربه تداوم شنیده شوند، از طریق ضمیر ناخودآگاه اخلاق شنونده را در درازمدّت تغییر می دهند.

دربرگردان (Refrain) این غزلواره. این دختر به گونه ای ایهام وار معرّفی شده است و شنونده هم تصویر آن دختربهشتی در ذهنش تداعی می شود وهم آن دختر زمینی.


فرودهای حذف شده از متن شعر:


She is warming frozen roses – give you dreams
Money can’t buy – in the desert of Eldorado
All your dreams will learn to fly
---------------------------***---------------------------
Love can move the greatest mountain
And all your loves come back to you
In the desert of Eldorado
Oh some dreams are coming true
---------------------------***---------------------------
Walk on water – walk on fire
The wind must come – from some where
In the desert of Eldorado
There is the answer – oh take care​


وصف باغ عدن در قرآن کریم و روایات اسلامی و متون دانشمندان مسلمان: (8)

اکنون وقت آن رسیده است تا پا فراتر از ناسوت گذاشته و به ملکوت برویم تا این بار از آن منظر حقایق را بررسی کنیم؛ بر خلاف آن که تاکنون از منظر افسانه ای و رؤیایی با مسئله برخورد کرده ایم. باشد که این نکات اثباتی باشد برای غنا و اتقن بودن فرهنگ اسلامی- ایرانی خودمان. (9)

واژه ی "عدن" 11 بار در آیات قرآن تکرار شده است. این آیات شریف عبارت اند از:

سوره: 13-رعد , آیه: 23
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبايهم وازواجهم وذرياتهم والملايكه يدخلون عليهم من كل باب (10)

سوره: 16-نحل , آیه: 31
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاوون كذلك يجزي ا… المتقين (11)

سوره: 40-غافر , آیه: 8
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبايهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم (12)

سوره: 18-کهف , آیه: 31
اوليك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق متكيين فيها علي الارايك نعم الثواب و حسنت مرتفقا (13)

سوره: 35-فاطر , آیه: 33
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولولوا ولباسهم فيها حرير (14)

سوره: 61-صف , آیه: 12
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم (15)

سوره: 19-مریم , آیه: 61
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا (16)

سوره: 9-توبه , آیه: 72
وعد ا… المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من ا… اكبر ذلك هو الفوز العظيم (17)

سوره: 38-ص , آیه: 50
جنات عدن مفتحه لهم الابواب (18)

سوره: 20-طه , آیه: 76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و ذلك جزاء من تزكي (19)

سوره: 98-بینه , آیه: 8
جزاوهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي ا… عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه (20)​


نظر استاد نکونام در باره ی عدن: (21)

" «جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّا. لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوا إِلاَّ سَلاَما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّا».) مريم / 62،61.)
باغ‏ هاى جاودانى كه خداى رحمان به بندگانش در جهان ناپيدا وعده داده است. در حقيقت، وعده ‏ى او انجام شدنى است. در آن ‏جا سخن بيهوده ‏اى نمى ‏شنوند جز درود و روزى ‏شان صبح و شام در آن‏ جا آماده است.​

بيان: اين دو آيه از بهشت «عدن» مى‏گويد. بهشتى كه با ديگر بهشت ‏ها تفاوت دارد؛ به‏ طورى‏ كه «سلام» دادن به يك‏ ديگر در آن ‏جا لغو به حساب مى‏آيد؛ زيرا سلام امرى خلقى است و تمام چيزهاى آن بهشت كه ويژه ‏ى اولياست حقى است ولى در بهشت عادى كه: «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحْتهَا الاْءَنْهَارُ» ( بقره / 25 ) وصف آن است امور خلقى فراوان يافت مى‏ شود. خوراك بهشتيان در جنت عدن ميوه و گوشت تازه نيست، بلكه آن ‏ها از اسما و صفات الهى مصرف مى‏كنند. اولياى خدا در آن‏ جا خدا مى‏ خورند! اين بهشت مخصوص بندگان پرهيزگار خداست: «تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيّا» ) مريم / 63 (؛ اين همان بهشتى است كه به هر يك از بندگان ما كه پرهيزگار باشند به ميراث مى‏ دهيم." (محمّدرضا نکونام، 1393، چشمه چشمه زندگی، چشمه 557)


نکات تطبیقی و مقایسه ای:
  • درآیه ی 23 از سوره ی مبارک رعد آمده است که ملائکه ازهمه ی درهای آن وارد می شوند؛ به علاوه، کلمه ای از ریشه ی ص ل ح (freedom in Eldorado).
  • در تفاسیر و فرهنگ نامه ها آمده است که عدن از معدن به معنای محل استقرار جواهرمیاید (a heart of gold)‏.
  • کوه قاف در بهشت عدن وجود دارد که به بیان سهروردی 11رشته کوه دارد (high on the mountain).
  • شاید "ملیکٍ مقتدر" همان witch queen of Eldorado باشد.
  • می گویند که در تورات آمده در سمت شرق عدن (to the east coast)‏ فرشتگانی باشمشیر آتشین برای محافظت از درخت طوبی هستند(lady of fire)‏.
نتیجه گیری پایانی و سخن نگارنده:

حرف ها و عقاید مشابه از سوی انسان هایی که در زمان ها و مکان های مختلف زندگی می کرده اند، خود گواه آن است که انسان فطری مشترک دارد.


3. پی نوشت ها:

1-این اشعار آنچنان مشهور هستند که اگر بخواهیم صفحه ای از کتاب مورد نظر را به عنوان منبع ذکر کنیم، این صفحات در کتاب های مختلف متفاوت بوده و جامعیّت ندارند.
2-بخشی از آیه ی 30 سوره ی مبارک «روم».
3-برگرفته از کتاب «جهان عجایب» و دیگر منابع متفرّقه.
4-بر گرفته از روایتی به این منبع: کفایة الموحدین ٬ ج۴ ٬ ص۳۸۱.
5-این ترجمه از سیّدامیریاسین احمدی، نگارنده ی مقاله می باشد و نقل آن در نشریه ها و کتاب ها با ذکر نام مترجم به عنوان شاعر بلامانع است.
6-مطلب آن از متن اصلی حذف شد.
7-مطلب آن از متن اصلی حذف شد.
8-تمامی آیات مذکور در پایگاه اینترنتی پارس قرآن جست و جو شده اند.
9-در منابع بسیاری، از جمله پایگاه اینترنتی راسخون، چهار نوع بهشت نام برده شده که بالاترین آن ها «فردوس» و پس از آن عدن است.
10-[همان] بهشتهاى عدن كه آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان كه درستكارند در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان درمى‏آيند.
11-بهشتهاى عدن كه در آن داخل مى‏شوند رودها از زير [درختان] آنها روان است در آنجا هر چه بخواهند براى آنان [فراهم] است‏خدا اين گونه پرهيزگاران را پاداش مى‏دهد.
12-پروردگارا آنان را در باغهاى جاویدان كه وعده‏شان داده‏اى با هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان كه به صلاح آمده‏اند داخل كن زيرا تو خود ارجمند و حكيمى.
13-آنانند كه بهشت هاى عدن به ايشان اختصاص دارد كه از زير [قصرها]شان جويبارها روان است در آنجا با دستبندهايى از طلا آراسته مى‏شوند و جامه‏هايى سبز از پرنيان نازك و حرير ستبر مى‏پوشند در آنجا بر سريرها تكيه مى‏زنند چه خوش پاداش و نيكو تكيه‏گاهى.
14-بهشت هاى هميشگى [كه] به آنها درخواهندآمد در آنجا با دستبندهايى از زر و مرواريد زيور يابند و در آنجا جامه‏شان پ رنيان خواهد بود.
15- تا گناهانتان را بر شما ببخشايد و شما را در باغهايى كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است و [در] سراهايى خوش در بهشتهاى هميشگى درآورد اين [خود] كاميابى بزرگ است.
16-باغهاى جاودانى كه [خداى] رحمان به بندگانش در جهان ناپيدا وعده داده است در حقيقت وعده او انجام‏شدنى است.
17-خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى وعده داده است كه از زير [درختان] آن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و [نيز] سراهايى پاكيزه در بهشتهاى جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودى خدا بزرگتر است اين است همان كاميابى بزرگ.
18-باغهاى هميشگى در حالى كه درهاى [آنها] برايشان گشوده‏است.
19-بهشتهاى عدن كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است جاودانه در آن مى‏مانند و اين است پاداش كسى كه به پاكى گرايد.
20-پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى هميشگى است كه از زير [درختان] آن نهرها روان است جاودانه در آن همى مانند خدا از آنان خشنود است و [آنان نيز] از او خشنود اين [پاداش] براى كسى است كه از پروردگارش بترسد.
21-این قسمت با اجازه ی نوشته شده در پایین صفحه ی اصلی سایت مذکور، عیناً از آن جا نقل شده اند.
منبع:


منابع

1- بوک، ریدرز دایجست. 1390. جهان عجایب. ترجمه ارغوان جولایی. چ دهم. تهران. جویا.
2- بوهلن، دیتر. 1382. پیروزی (ترانه های مدرن تاکینگ). ترجمه هاجر هوشمندی. چ اوّل. تهران. افکار.
3- شفیعی کدکنی، محمّدرضا. 1391. موسیقی شعر. چ سیزدهم. تهران. آگاه.
4- صفوت، داریوش. 1389. هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی. ج اوّل. چ دوم. تهران. نیک.
5- www. nekoonam .ir
6- www. parsquran .com
7- www. rasekhoon .net
8- www. tebyan .net
 

MT 4 Ever

♫❤ THOMAS ❤♫
عضو کادر مدیریت
Jun 6, 2009
852
1,434
105
Mountain of Eldorado
www.iran4moderntalking.ir
طرفدار
Thomas Anders
آلبوم مورد علاقه
1985-Let's talk about love
#7
عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود :smiles36:

کیف کردم واقعا..

اشعار مدرن سرشار از نکته و آرایه است..این تازه ی گوشش بود..والللا :Cheshmak:

اگه کسی باشه روی این اشعار کار کنه ی مجموعه فوق العاده میشه! منتها اگه کسی باشه! :Heey khoda:
 
لایک ها: m.abpeikar

yassin_car

S.A.Y. Ahmadi
همکار سایت
Feb 27, 2013
223
175
42
25
تهران
www.google.com
طرفدار
Thomas Anders
آلبوم مورد علاقه
1999-Alone
#8
they are not alone/i'll be there for them

می خوام به یاری خدا همشونو درفارسی بروزن مثنوی مولوی بازنویسی کنم به همراه شرح و تفسیر که حداقل 200ص میشه تا به صورت کتاب چاپ کنیم.آقا محمد هم درجریانند*درد دل عاشقان به قول خود مولوی در نگنجد در هزاران مثنوی
 
لایک ها: m.abpeikar