✔ متفرقه فقط یک کلمه در مورد شخصیت دیتر

thomas anders77

عضو جدید
Sep 8, 2013
11
1
5
#8
البرت خان توهین نکن لطفا اگر توماس نبود محال بود که دیتر خانتون به این شوهرت برسه و مدرن تاکینگ بوجود بیاد